اونقدر آدمها قبل من و تو غصه خوردن ، لب پنجره سیگار کشیدن ، عاشق شدن ، فارغ شدن ، فح


اونقدر آدمها قبل من و تو غصه خوردن, لب پنجره سیگار کشیدن, عاشق شدن, فارغ شدن, فحش دادن .. اونقدر آدمها قبل من و تو بردن, باختن, گذاشتن رفتن, گم و گور شدن .. اونقدر آدمها قبل من و تو به گذشتشون فکر کردن ، سرت خوردن غض بغض کردن .. حالا کجان؟ رها کن رفیق .. رها کن بره..👁🌀 #tataloo #balochistan #baloch # بلوچستان #instagram #turkije #afghanistan #baby #beautiful #fitness #likeforlikes #share #video # make-up #onlineshop #love #kiss #tok #arab # عرب #dubai #tehran #luxury #rap #followforfollowback #nagels #lifestyle #influencer #blue